Общественото обсъждане за новото изменение на местните данъци и такси, което бе организирано от ръководството на Община Сопот премина без присъствие и интерес от страна на гражданите. На поканата на администрацията откликнаха само няколко общински съветници и председателя на местния парламент Нели Пенева.
Зам.-кметът Николай Новаков каза, че Наредбата е публикувана на сайта на Общината и до момента няма нито едно внесено мнение или предложение. Той даде пример за неговия апартамент с колко ще се промени общата данъчна ставка на годишна база, което включва данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
"Чуваме само по социалните мрежи, че данъците са високи, но след нова година предстоят нови цени на стоки и услуги. Всичко поскъпва. Идва инфлация. Една част от средствата, които събираме от данъци отива за осветление на улиците, друга за безплатните детски градини и безплатния транспорт на пенсионерите. На болницата също трябва да се помогне. Надявам се, че общинските съветници ще търсят диалог с гражданите. Целта е да бъде намалена общата данъчна ставка на ФЛ и да се заплаща по-голяма от ЮЛ. Аз мисля, че не е справедливо едно предприятие да плаща с 100 000 лева повече на Община Карлово, а да не плаща на Община Сопот. Големите ЮЛ в Сопот са около 10. До момента не съм чул да има недоволни от таксата за твърди битови отпадъци", коментира зам.-кметът Новаков.
Той подчерта, че гражданите и местният парламент може и да не вземат решение за изменението на местните данъци от 2022-ра, но тогава трябва да се посочи от къде ще се вземат приходи, за да се правят след това и разходи.
"Ние първо ще направим разходната част на бюджета за 2022-ра. Защото днес поканихме всички, а няма интерес нито от граждани, нито от спортните клубове. Общественото обсъждане бе за приходната част. След това се започват коментари в социалните мрежи, които са несъстоятелни. Надявам се докладната записка за изменението на Наредбата за местните данъци да бъде внесена октомври, заедно и с други Наредби, които касаят следващия бюджет, в това число и план-сметката", коментира още Новаков. Той добави, че крайната цел ще бъде общата данъчна ставка за гражданите да се запази или да бъде намалена, за сметка на по богатите.