Общински съвет Сопот взе решение и даде съгласие кмета на Общината Деян Дойнов да подпише тристранно споразумение с Управляващия орган на ОПРР и Министерството на финансите за опрощаване на 80% от наложена финансова корекция по реализирания преди години проект за енергийна ефективност на детските градини в града.

Миналата седмица е пристигнало писмо от МРРБ, че Общината има наложена корекция за нередности по проекта в размер на около 332 000 лева.
Общината ще иска опрощаване на малко над 276 000 лева, а останалите средства ще бъдат платени от бюджета на Общината.

Докладната записка бе разгледана от съветниците, въпреки че бе внесена едва вчера. Зам.-кметът Николай Новаков обясни, че кратките срокове от получаване на писмото е наложило и нейното входиране.

"Няма 100 % гаранция, че УО на ОПРР и МФ ще си съгласят да бъдат опростени 276 000 лева. Жителите на Общината нека знаят, че останалите 20 % ще ги плащаме от бюджета, а най-вероятно държавата ще ни намали субсидиите. Истината е, че котлите ги няма. Вече ми е ясно какво е правено. Не само от градоначалниците на Сопот, но и и някои другари от Община Карлово. Те са искали да навредят на Сопот. Става въпрос за предварително скроен пъклен план, за да се доведе Сопот до това положение. Няма проект, който да е завършен както трябва. Очаквам финансова корекция и по проекта относно подмяна на водопровода", коментира Новаков.