Постоянните комисии към Общински съвет Сопот проведоха заседание по-рано днес. Една от точките, по които трябваше да излезнат със становище бе свързана с предстоящия избор на нов управител на болницата в града, тъй като изтича мандатността на досегашния ръководител на здравното заведение.

По време на дебатите се взе решение, че е необходимо да бъдат предоставени за разглеждане годишния финансов отчет за 2019-та и първото полугодие на 2020-та година, анализ и доклад за дейността на болницата. Съветниците ще поканят досегашния управител д-р Стефан Анастасов да ги представи и защити пред местния парламент.

Зам.-кметът на общината Николай Новаков за пореден път коментира, че предстоят тежки дни, както за икономиката в района, така и за болницата.

" Положението с разпространението на коронавирус в района се задълбочава. Вярвам, че с бъдещето на болницата няма да се постъпи популистки от някои съветници и ще бъдат взети прагматични решения. Имаме план, но първо трябва да видим всички анализи, доклади и отчети. Иначе, ако някой реши да се упражнява политически с болницата, означава, че иска да я съсипе", каза Новаков.

По време на дебатите той изтъкна, че съветниците от ГЕРБ относно болницата са взели досега две целесъобразни решения.
Освен това бе обсъдено и предложението на кмета на общината Деян Дойнов до председателя на местния парламент Нели Пенева, заседанията на комисиите и сесиите да се провеждат на площада в града. Съветниците се съгласиха с ръководството на общината, че ситуацията с КОВИД 19 е много сериозна и, за да се осигури прозрачност и възможност да присъстват и граждани, по важните обществени въпроси може да се използва втория етаж на читалището. На председателски съвет ще се определя по кои докладни записки и къде да се провеждат заседанията.

Междувременно стана ясно още, че предстоят промени в ЗМСМА и сесиите е възможно да се провеждат и онлайн.