"По-голямата част от съветниците търсят прагматично решение за събираемостта на местните данъци и такси", това заяви зам.-кметът на община Сопот след заседанието на постоянните комисии към местния парламент. Той допълни, че дебатът за план-сметката за чистота за следващата година и за изменението на Наредбата за размера на местните данъци, е бил ползотворен.
По време на дебатите стана ясно какви са предложенията на ръководството на общината и какво налага увеличение на данъците и таксите за чистотата. Жител на града каза, че към момента те наистина са много ниски и трябва да се намери баланса, който да бъде както в полза на физическите и юридическите лица, така и за общината, която има за цел да задоволи обществените потребности.
Междувременно в мотивите на двете докладни на кмета Деян Дойнов изрично е посочено че, ако няма увеличение на местните такси и данъци може да се стигне до финансов колапс на общината.
Вижте още: