Николай Василев обясни как може да гласуват избирателите на МК "ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО" Говорителят на Мъжка вокална група Сопот Николай Василев обясни за избирателите на МК "ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО", че е важно да знаят - избирателите в Сопот трябва да гласуват с две бюлетини - за кмет на община и за общински съветници, в Анево с 3 бюлетини - за кмет на община, кмет на Анево и за общински съветници. Бюлетината е №10, но за да е валидна е важно да се постави знак X или V в квадратчето с №10 за кмет на общината Веселин Личев, съответно в Анево за кмета на селото издигнат от коалицията Николай Николов.За общински съветници се гласува в дясно на бюлетината, ако желаете преференциално, като поставите знаците X или V в кръгчетата от 1 до 17. За да са валидни бюлетините трябва да не се напускат границите на квадратчето или кръгчето и да има поставени на бюлетината два печата от член на СИК. Единият се поставя преди да влезете в изборното помещение, а другия се поставя, след като излезете, преди да пуснете бюлетината. Василев обясни, че е важно преди да упражните вашия вот да проверите дали сте в списъците на съответната избирателна секция и да носите със себе си личната си карта, а избирателите родени преди 1931 паспортите си. Ако объркате бюлетината в тъмната стаичка имате право само веднъж да поискате втора бюлетина от член на СИК.
МК"ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СОПОТ И АНЕВО" е с бюлетина №10!
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!