Второ емоционално видео обръщение направи зам.-кметът Николай Новаков след поредното заседание на постоянните комисии към Общински съвет Сопот. Изказването му бе провокирано от поведението на председателя на местния парламент Нели Пенева за увеличение на общинските приходи със 7000 лева.

"Община Сопот е бенефициент по проект "Патронажна грижа +", който осигурява подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания. Средствата се осигуряват по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът и неговото изпълнение предвиждат възмездно наемане на общинско помещение, където служителите ще работят. Общинска администрация представи на вниманието на Общинския съвет докладна записка и договор за наем с Оперативната програма за сумата от 7000 лева за една календарна година", обясни зам.-кметът Новаков.

Той подчерта, че Нели Пенева е възразила на предложената докладна, като твърди, че не е била правно издържана и имала много забележки, които така и не ставали ясни до края на заседанието.

Николай Новаков търси обяснение за това поведение, което е в разрез с обществения интерес.