Заради много запитвания до ръководството на ВМЗ Сопот, от там уведомяват, че светофарната уредба в района на кръстовището на ул. „Трети март“ с ул. „Хр. Ботев“ не се поддържа от дружеството. Въпреки наличието на вертикална сигнализация /знаци А 18 от ЗДвП/, хоризонтална маркировка за наличието на пешеходна пътека в района липсва, а светофарите не функционират. Според ръководството на завода тази ситуацията обърква ежедневно както пешеходците, така и водачите на МПС, които преминават през този район.
"Интензивния трафик на движението по ул. „Трети март“, използвана като обходно трасе за преминаване през град Сопот, определя голямата натовареност на участъка. Кръстовището с ул. „Хр. Ботев“ се използва от множество пешеходци – както работници и служители на ВМЗ, така и от работещите във фирми и в общинската болница. Това налага честото пресичане на пътя и от своя страна се явява предпоставка за тежък инцидент. За целта и предизвикване на съответна реакция, сме сезирали писмено Община Сопот в качеството на стопанин на пътя, но до момента резултат няма", заявиха от държавното предприятие.
В съответствие с изискванията на Наредба №1/2001г. за организация на движението по пътищата и Наредба №2/2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, поради интензивното движение на превозни средства и честото пресичане на пътното платно от пешеходци, от ВМЗ считат за крайно наложително да бъде очертана пешеходна пътека М8.1 тип „Зебра“ и поставени необходимият предупредителен знак А18, разположен преди пешеходната пътека, както и да се ремонтира наличната светофарна уредба. С реализирането на тези мерки ще бъдат предотвратени тежки пътни инциденти.
"Настояваме компетентните органи, в това и число и Община Сопот, да предприемат необходимите действия с цел обезпечаване безопасността на преминаващите в района граждани!", пише още в прессъобщение до медиите.