"От понеделник болницата остава без управител. Днес е последният работен ден на д-р Анастасов. По време на онлайн заседанието на Общинския съвет вчера Нели Пенева пое инициативата да разговаря с д-р Анастасов и при неблагоприятен изход от тези разговори, тя лично да поеме управлението на болницата. Какъв е правният механизъм за това остава неизвестно. Неясно е също и защо разговорът между Принципала на болницата и нейния управител се случва в последния възможен момент", каза зам.-кметът на Община Сопот Николай Новаков.

Той уточни, че на проведеното вчера online заседание на всички постоянни комисии към Общински съвет Сопот, дневният ред е включвал 15 важни точки, всяка от които е изисквала задълбочена дискусия, но за съжаление заседанието е било закрито за граждани и медии. Последната, но не и по значение, точка в дневния ред се отнасяла до конкурса за възлагане управление на Многопрофилната болница за продължаващо лечение „Иван Раев“.

"Темата е чувствителна за всички граждани на община Сопот. Нека проследим „историята на заболяването“. На 10 юли 2020 г. кметът на община Сопот Деян Дойнов внесе в Общинския съвет докладна за провеждане на конкурс. На 15 юли община Сопот проведе в центъра на града обществено обсъждане за болницата. Мотивите за провеждането на това събитие са свързани с високия приоритет на темата и желание за прозрачни действия и процедури. На 29 септември Общински съвет Сопот взе решение за провеждане на конкурс за управител на лечебното заведение. На 16 октомври 2020 г. председателят на Общинския съвет Нели Пенева внесе докладна, с която отмени конкурса. На 22 октомври Общински съвет Сопот отмени докладна за провеждане на конкурса, която беше минала одобрение на Областна управа. На 2 ноември 2020 г. д-р Анастасов отказа да подпише анекс за удължаване на договора му за управление и изложи конкретни мотиви писмено и пред обществеността в Сопот. Този сигнал от управителя на болницата силно разтревожи кмета на общината и той предприе поредица от разговори с д-р Анастасов. Целта на тези преговори беше постигане на компромис, за да не остане общината без болница и съответно болницата без управител. На 12 ноември д-р Анастасов е се съгласи да подпише анекс за удължаване на договора му, но само за 90 дни. През това време Общински съвет Сопот трябва да проведе конкурс за нов управител", заяви зам.-кметът Новаков.

"През цялото време кметът и заместник кметът на Сопот предупреждават и председателя на Общинския съвет и обществеността за безпрецедентната криза с болницата и тежката ситуация", каза още Новаков.

"В хода на проведеното вчера заседание е бил обсъден и проекта за реновиране на централната градска част на Сопот", заяви Новаков. Той обясни, че до решение по тази точка не се е стигнало, защото общински съветници са заявили, че не са запознати с проекта.

"Това буди известни съмнения, защото проектът за ремонт на площада е представян на обществени обсъждания, неговият автор арх. Пламен Генчев неведнъж е идвал в Сопот и темата е важна за града и хората", посочи още зам.-кметът Николай Новаков.