Публикуваме без редакторска намеса:

"Във връзка с публикацията "Министър Нинова: Влиза в сила социалният пакет във ВМЗ Сопот", оповестена на 1 юли на официалния сайт на Министерство на икономиката и индустрията и в медиите и поставени след нея към синдикат "Подкрепа" въпроси от работници и служители, младежката организация на синдиката направи проверка и информира:


1. На територията на ВМЗ винаги е имало вендинг автомати, предоставящи топли напитки на работниците. Количеството и локацията на автоматите са били съобразени с търсенето, като по никакъв начин не са игнорирани структурни звена. По време на горещите месеци е имало поставени диспенсъри за студена и топла качествена питейна вода, а през зимните месеци са предоставяни безплатни топли напитки.


2. Поставянето на нови и поддръжката на съществуващите аспирационни съоръжения винаги е бил постоянен процес, това е регистрирано при проверките от компетентните органи. Непонятно е твърдението "Започна и ремонт на вентилационните системи.", защото ако същите не работят, то как се извършва производственият процес?


3. Заводът винаги е разполагал с линейка и твърдението "разпореди спешно да се оборудва и линейка - оказва се, че заводът до този момент няма линейка" е нелепо!

4. Едно от достиженията в социалната сфера на ВМЗ винаги се е явявало столовото хранене. Предлаганите ястия са се отличавали с разнообразие, качество и приемливи цени /субсидирани от предприятието/. Гостите на завода винаги са изразявали своето учудване от тази социална придобивка съчетала в себе си най-доброто възможно съотношение цена-качество.


5. По време на своите посещения г-жа Нинова винаги е изразявала своята загриженост за силна социална политика. Основната цел на синдикалните организации е също да се развиват и разширяват социалните придобивки, но в никакъв случай да не се изопачава Истината и съществуващи такива да се изтъкват като нещо ново или подобрено старо!


Обръщаме се към изпълнителния директор Иван Иванов и го призоваваме да е точен в описанието на свършеното от него, за да не бъде въвеждан в заблуждение министърът на икономиката г-жа Нинова, защото този подход не помага реално на хората с нищо и създава впечатление за манипулация.


Изразяваме своето безпокойство от случващото се, защото то не чертае добро бъдеще за ВМЗ".