Детска градина"Приказен свят" в подбалканския град Сопот може да бъде затворена заради големи течове на покрива. Има издадено предписание на РЗИ Пловдив.

Местната власт и ръководството на градината апелираха държавата за незабавно съдействие и осигуряване на средства, за да започне спешен ремонт.

След обилните дъждове и наводненията в Подбалкана в началото на септември, по покрива на градината са се появили много цепнатини и течове, а помещенията в източния корпус са станали изцяло негодни за обитаване. Стените са напукани, по тях има мухъл.Не работи електрическата инсталация. Децата от яслена група се е наложило да бъдат преместени в единственото свободно помещение в сградата:

  • Боряна Борисова - Иванович - директор на ДГ "Приказен свят" Сопот: "Това е помещение в нефункционираща вече градинска група в южен сектор. Силно обезпокоително е това, че оценката показа не само компрометиран покрив над източния сектор, а целият покрив е в много лошо състояние, което предполага при бъдещи дъждове или бедствия да очакваме нови щети..."

Кметът на града каза, че вече има изготвен проект за ремонт на покрива, но Общината не разполаа с достатъчно финансови средства от бюджета, за да започне незабавен ремонт:

  • Деян Дойнов - кмет на Община Сопот: "Преди два месеца и половина през нашия регион премина голямо водно бедствие и това е едно от най-тежко пострадалите места. Средствата не са никак малко и по наши груби сметки ще са необходими около 360 000 лева. Затова отправям апел към държавата за навременна помощ, защото в противен случай рискуваме да затворим градината."

Притеснително е, че идва зимата и, ако не бъде извършен ремонт ще се появят течове и в другите помещения. Децата няма да може да бъдат обхванати от другите две детски градини:

  • Деян Дойнов - "Тудно ще бъде да бъдат поети от другите детски градини, тъй като на територията на нашата Община имаме 3 общински детски градини, които и трите са в пълен капацитет и, ако не успеем да се справим ще трябва да я затворим и да търсим други алтернативи, което не ми се иска да го мисля, но в краен случай трябва да сме готови на всички варианти..."

Детска градина "Приказен свят" към момента се посещава от 150 деца във всички възрастови групи.