Заместник-кметът Николай Новаков отново алармира обществеността за сериозни проблеми, пред които е изправена община Сопот. Финансовата ситуацията в страната и в целия свят е особено тежка и това е само едно от последствията на пандемията от COVID-
19. Цените в България се повишават главоломно, като това обхваща не само разходите на домакинствата, но и разходите на общините. В този контекст г-н Новаков съвместно с общинска администрация внася предложение за промяна на местните данъци и такси в
Общинския съвет. Новата формула за определяне на налозите няма да тежи на домакинствата, защото при физическите лица те са почти без промяна в общата дължима сума. Увеличение е предвидено при юридическите лица, а то е наложително, за да се
осигури баланс в бюджета на общината поради драстичното увеличение на разходите. За резултатите от проваления дебат в Общинския съвет говори г-н Николай Новаков в настоящото интервю.