След проведени разговори с д-р Стефан Анастасов заместник-кметът на Сопот Николай
Новаков успя още веднъж да постигне временно спасение на болница „Иван Раев“. По
неговите думи доверието между управителя на здравното заведение и Общинския съвет е
сериозно разклатено. Той подчерта, че дружеството, което д-р Анастасов управлява има
персонал и огромни отговорности, защото опазването на здравето на хората и
предоставянето на качествени здравни услуги е морална и професионална клетва. Кризата
на доверието е довела и в разрив в комуникацията, защото практически между управителя
на болницата и Общинския съвет няма контакт и диалог.
„Обидно ми е от прибързаността на последните дебати за болницата.“, каза Николай
Новаков и поясни, че въпросът би следвало да е основен приоритет, а не да се решава
припряно и безхаберно. Той изрази своята благодарност към д-р Анастасов, който е имал
намерение да се дерегистрира като управител и да остави здравното заведение на
автопилот от 31 май 2021 г.
Тази ситуация показва нивото на Общински съвет-Сопот, твърди Новаков и припомня, че
преди време сериозен инвеститор е проявил интерес към болницата, но заради
бездействие на съветниците е насочил интересите си към друго населено място.