Кметът на Община Сопот Деян Дойнов внесе проект на докладна записка до Общинския съвет, с която предлага съветниците да вземат решение за удължаване срока на договор с д-р Стефан Анастасов за още 60 дни.

"Липсата на управител в тежката ситуация, в която се намира болницата може да доведе до практическото й закриване. В определения срок не са подадени документи за участие в конкурса за нов управител", е посочил в своите мотиви на проекта за докладната записка кметът Деян Дойнов.

В нея той предлага още да се вземе решение и да бъде задължен председателят на Общинския съвет Нели Пенева да държи служебния си телефон винаги със заредена батерия, с оглед сериозността на проблема с болницата.