Кметът на Сопот Деян Дойнов изрази надежда за провеждане на присъствени заседания, за да се подобри дейността на местната власт и връзката с гражданит.
Той изпрати писмо до председателя на Общинския съвет Нели Пенева с предложение за провеждане на присъствени заседания.

"Нищо не бива да застрашава здравето на гражданите и да ги излага на риск, така че срещите на съветниците, както и присъствието на сопотненци, би било възможно само, ако епидемичната обстановка го позволява. Връзката с гражданите се губи, а това е нежелателно и трябва да бъде избягвано с всички средства. Провеждането на обществени обсъждания на открито частично компенсира нарушената комуникация, но е необходимо да се положат общи усилия за подобряване информираността на обществото. Сопотненци имат право и са свикнали да общуват с представителите на местната власт и този диалог трябва да бъде възстановен", призова Дойнов.