Кметът на Сопот организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за ремонт на читалището На 30-ти юни от 17.30 часа на площада в Сопот ще се проведе публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг в размер на 700 000 лева, съобщи кметът на Община Деян Дойнов. В поканата към своите съграждани той е посочил, че целта за поемане на дълга е финансиране на проект „Основен ремонт на Народно читалище „Иван Вазов - 1871“.
Срокът на погасяване е до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата по дълга ще бъдат от собствени бюджетни средства.

Начините за обезпечение на кредита са учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Общината, както и трансфери за местни дейности.