Катя Адърска -Даскова отново става общински съветник. Тя зае мястото на Мано Мановски от "Бъдеще за община Сопот", който напусна местния парламент по свое желание.
Катя Адърска-Даскова е директор на най-голямата професионална гимназия в Подбалкана „Ген. Владимир Заимов“в Сопот. Била е заместник-кмет на Община Сопот, заместник-председател на Общинския съвет и общински съветник. Та е изтъкната общественичка, позната е с добри и полезни идеи при решаването на проблемите.