Гражданите на Сопот поискаха бърз ремонт на покрива над зрителната зала на читалището По инициатива на кмета на Сопот Деян Дойнов в библиотеката на НЧ "Иван Вазов" се проведе среща-разговор с граждани, общински съветници, наематели в читалището, с членове на настоятелството на културната институция и общественици. Целта бе да се чуе мнението на всички за предстоящия ремонт и да се набележат последващите стъпки от страна на общинската администрация.

Дойнов съобщи, че вече има кредитна институция, която е одобрила гласувания заем от Общинския съвет в размер на 750 000 лева, като 210 000 лева от тях ще се използват за ремонта на покрива над зрителната зала на читалището. Около това предложение се обединиха и повечето присъстващи.

"Смятаме, че най-наложително е да се спрат течовете над сцената. Голямата зала се посещава от много хора, тя е облика на културната институция", коментираха присъстващи.

"Винаги се започва от най-високата част. Нека се направи ремонт на покрива над зрителната зала. Нека се вслушаме в мнението на архитектите и специалистите.Тях трябва да послушаме най-вече", посочи местен строителен предприемач.

Всъщност това беше и предложението на кмета Деян Дойнов. Зам.-кметът Николай Новаков предложи и вариантите поетапно да се ремонтират проблемни участъци като те само се закърпят.

"До края на годината едва ли ще има възможност да се кандидатства по енергийна ефективност, защото по мярка 7.2 са изключени читалищата, но сега вие трябва да решите искате да направим нещо качествено с около 300 000 лева или да правим кърпежи тук и там", заяви Новаков. Той добави, че ще е необходима актуализация на бюджета, тъй като сумата гласувана от местния парламент няма да е достатъчна за ремонта на покрива заради растящата инфлация на цените на материалите.