Предложението на кмета Деян Дойнов за поемане на дълг в размер на 750 000 лева предстои да бъде гледано на сесия на местния парламент. Ако съветниците гласуват положително и дадат зелена светлина, Общината ще трябва да изтегли заема. С 440 000 лева ще бъдат изградени подпорни стени на блок 17, блок 6 в "Сарая", ще се извърши благоустрояване на междублоковите пространства между 6 и 7 блок и пред 20-ти блок. Дворът на бившето училище в Анево ще може да бъде благоустроен, а с около 300 000 лева ще се извърши ремонт на покрива на читалището в града.

Гражданите призоваха съветниците да загърбят партийните зависимости и да подкрепят поемането на нов дълг.

Десет от съветниците гласуваха "за" и това даде възможност да бъде съставено положително становище за поемането на заем.


Кметът Деян Дойнов благодари на съветниците.

Какви бяха дебатите вижте: