Общинският съветник от "Бъдеще за община Сопот" Фратьо Куртев предложи създаването на временна комисия, която да направи задълбочен анализ на управлението на болница „Иван Раев“, финансовото ѝ състояние, както и на възможностите за развитие.
"Общинският съвет е принципал на здравното заведение и като такъв може да упражнява контрол, но и трябва да има активна роля в изграждането на стратегия за развитие. Какво ще се случи в болницата зависи както от новия управител, така и от волята, решимостта и компетенциите на съветниците.

При проведеното вътрешно гласуване по време на заседание на постоянните комисии към местния парламент Сопот докладната на Куртев беше приета, като се определи и съставът на екипа, който ще се заеме с проучване и анализ на информацията. Въпреки своето нежелание председателят на комисия „Образование, култура и здравеопазване“ Станислав Стоенчев оглави временната комисия, но миналия четвъртък на сесия на Общинския съвет, на която трябваше решението за създаването на временна комисия да бъде гласувано, Стоенчев си даде отвод и отказа да оглави новосформиращата се комисия", коментира общинският съветник Фратьо Куртев в прессъобщение до медиите.

Куртев е посочил, че в мотивите на Стоенчев за отвода му са, че самия той не може да се справи с тази задача. Така предложението за създаване на временна комисия е било оставено за разглеждане по време на следващото заседание, за което към момента няма насрочена дата.

"Съжалявам, че толкова важен въпрос за обществото, се свежда до лични емоции", заяви Куртев. Вижте още във видеото: