Управителят на болницата в Сопот д-р Стефан Анастасов отказа да подпише анекс за удължаване на мандата му като управител. Основният му мотив е недостатъчното финансиране на здравното заведение, което води до невъзможност за нормалното функциониране на болницата.

"Не може един човек да се бори със зъби и нокти да запази една структура и да не получава необходимото съдействие от принципала Общинския съвет и Общинска администрация. С администрацията работим добре, но проблема е в недофинансирането на болницата", каза д-р Анастасов.

Той уточни, че трябва да бъде определена някаква финансова дотация за болницата, която да залегне в бюджета.

"От години лимита от Здравната каса е рестриктивен. И разликата, която е необходима да бъде дофинансирана за най-неотложното като заплати, осигуровки и консумативи, е между 25-30 хиляди лева на месец. Имаме възможност да издържим до края на този месец, след това не гарантирам нищо", отбеляза управителят д-р Анастасов.

Той коментира, че недоумява какви причини са наложили да бъде отменена процедурата за конкурса по избор на управител на болницата и допълни, че все още не е получил капиталовия трансфер, за който Общинския съвет даде съгласие.

Припомняме, че поради извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и затрудненото събиране на данъчни и неданъчни приходи от община Сопот, общината бе принудена да поеме краткосрочен общински дълг в размер на 400 000 лв. с цел попълване на собствените си средства и предоставяне на капиталов трансфер на Многопрофилната болница за продължително лечение „Иван Раев“ ЕООД – Сопот. За да се осигури балансираното разпределение на ресурсите на община Сопот и да се избегне влиянието на задълбочаващата се криза върху функционирането на общинските дейности, кметът поиска краткосрочният дълг в размер на 400 000 лева да бъде конвертиран в дългосрочен.