Общинският съвет на БСП Сопот излезе със становище във връзка с внесен от кмета на общината проект за промяна на Наредбата за размера на местните данъци и такси. В позицията на социалистите се посочва, че за 2021 година е планирано драстично увеличение, с повече от 50 %, на данъка на МПС и с над 50 % за данък сгради.

"Заявяваме нашето категорично несъгласие с предложеното ни становище. При направен анализ, за едни и същи по размер и предназначение имоти в различни общини, общият данък сгради и смет е много по-малък от този в Сопот.

Считаме, че вдигането на данъка върху МПС е крайно неоснователно. Съгласни сме, че инфраструктурата в общината е в окаяно състояние, но възможности за реконструкцията и има и по различни програми и община Сопот трябва да използва възможностите на европейско и друго финансиране, е не да увеличава натиска върху хората.

В основата на нашите предложения винаги е стояла мисълта и желанието да живеем в един по - красив, удобен и уреден град. Но това става и с желанието на жителите му, с възможностите за инвеститорите и най-вече с предвидимата политика на управляващите.

В тази връзка БСП е против увеличаване на налога. Предлагаме общинска администрация да обсъди и организира и други методи и механизми за подобряване на финансовото състояние на община Сопот", пише още в позицията на ОБС на БСП Сопот.