Временната комисия към Общинския съвет, която бе създадена да проучи и анализира състоянието на болницата в Сопот излезе с подробен доклад относно финансите, управлението и състоянието на материално-техническата база. Заключението е, че лечебното заведение се нуждае от спешен оздравителен план.

Председателят на комисията Фратьо Куртев съобщи, че всички документи са достъпни на Интернет страницата на общината и призова гражданите да се запознаят със съдържанието им. МБПЛ „Иван Раев" разполага с внушителна материално-техническа база, по-голямата част, от която е в задоволително състояние. Вторият етаж на болницата е неизползваем, а приземния и първия етаж се нуждаят от довършителни дейности. Медицинската апаратура е физически и морално остаряла.

Дружеството е с ниска задлъжнялост и то само към принципала – Община Сопот. Разходите на лечебното заведение надвишават приходите - системно работи на загуба.

Според комисията е необходимо паралелно да се работи за привличане на специалисти, за предоставяне на качествени здравни услуги. Направените изводи чертаят тежка картина.

„Болницата трябва да се превърне в кауза на всички граждани", заяви Фратьо Куртев и добави, че са необходими спешни и адекватни действия от страна на Общинския съвет, Общинската администрация и управата на болницата. Той припомни, че в момента тече конкурс за нов управител на лечебното заведение и изрази надежда за ефективна работа с новото ръководство.