Анелия Бочева от квотата на местна коалиция Воля/Земеделски съюз Ал. Стамболийски/ получи най- много от гласовете на общинските съветници-11, за Станислав Стоенчев от БСП гласуваха 9. Номинации за зам.-председатели имаше за Павел Павлов и Евгени Димов. По време на първото извънредно заседание бяха избрани постоянните комисии към местния парламент, техния състав и бе определена числеността им. Запазва се броя на постоянните комисии - 6. Председател на комисията по административно - правни въпроси стана Мано Мановски, комисията по Бюджет и Финанси оглави Нели Пенева, Образование, култура и здравеопазване Станислав Стоенчев, Устройство на територията, екология, земеделие и гори Анелия Бочева, Стопански дейности Фратьо Куртев и Установяване конфликт на интереси Павел Павлов. Първото заседание на ОБС Сопот се проведе спокойно и оперативно.