Правителството одобри на свое заседание продажбата на 25 ведомствени жилища и 1 гараж, които са собственост на „ВМЗ" ЕАД, град Сопот.
В апартаментите са настанени дългогодишни работници и служители на дружеството, които са заявили желание да ги закупят.
Стойността на имотите, обект на продажбата, представлява 0.10% от общата стойност на дълготрайните материални активи на дружеството.
Продажбата ще се осъществи от "ВМЗ" ЕАД, а началната цена ще бъде определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България. Получените средства от продажбата ще останат на разположение на завода с цел влагането им в негови инвестиционни проекти.

Източник: Plovdivnow.bg