Водата в Сопот е изследвана по физико - химични и микробиологични показатели и отговаря на Наредба 9 за качество на водата, това каза началника на ВиК Карлово Елен Писачев. Той увери, че няма опасност за здравето населението на града.