Общинският кмет не присъства поради заболяване
Община Сопот възнамерява да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът бе представен в Ритуалната зала в града пред малцина жители на града, председателя на ОбС Мариана Кацарова, представители на общински учреждения и служители в общинска администрация. Архитект на проекта е Пламен Генчев. Оказа се, че представеният проект е бил разработен при предишното ръководство и дейностите, които са били заложени по него са били по-мащабни, тъй като възможностите за финансиране на проекта са били по-големи. Заради настоящите условия по подмярката параметрите на проекта са били променени, обясни архитект Генчев. Той е разделен на части, като първоначално общината ще кандидатства за финансиране за реновиране на централния градски площад. В този етап се предвижда оформяне на нова открита сцена, запазване и ремонт на всички паркоелементи, подмяна на осветлението. Следващ етап обхваща северната част на центъра, където се предвижда да се обособят седем тематични зони, които да обхващат цялата история на Сопот. По време на обсъждането стана ясно, че общината вече има сключен договор за охрана с частна охранителна фирма и сумата, която ще бъде отпусната до края на годината от бюджета на общината е в размер на 50 хиляди лева.