Предишният кмет на община Сопот Веселин Личев посочи, че сегашната управа продължава да манипулира обществото, като твърди, че неговият екип е оставил 13 млн. лева задължения. Личев е категоричен, че това не отговаря на истината, тъй като документите доказват, че задълженията, които са оставили са едва 5, 1 млн. лева срещу 6,5 млн.лева, които са постъпили в общината. Според Личев една от лъжите, които си е позволило да изнесе в публичното пространство сегашното ръководство е, че общината е дължала 800 хиляди лева на община Карлово за депото за ТБО, а справката изготвена от служител на сегашната администрация показва съвсем друга сума - около 200 хиляди към 31.12.15. "Завишени суми има и по много други пера", каза предишният кмет. Той потвърди, че институциите са наложили две санкции в размер на 4 млн. лева за неизпълнение на необходимите изисквания по проектите по водния цикъл. Друг голям проблем по думите на Личев е, че сегашната управа е изтеглила заеми, а с неправилното приключване на проектите оборотните средства за тях са преобразувани в кредити и всичко това ще се плаща от данъкоплатците на общината. Към 4 млн.лева трябва да се добавят и още 2,1 млн.лева заеми, каза Личев и посочи, че не иска да бъде лош пророк, но това най-вероятно ще се отрази на държавните целеви субсидии, които получават детските градини и училищата. В заключение Личев категорично се разграничи от сумата 13 млн. лева, която многократно сегашната управа се опитва да я "пришие" на предишното ръководство.