За първи път Фискалния съвет на България проведе изнесено заседание в Сопот. Председателят на съвета Борис Грозданов посочи, че бъдещите намерения на фискалния орган са свързани с провеждането на подобни заседания и в други общини в страната. Той отбеляза, че това събитие не бива да бъде политизирано или разчетено като предизборна инициатива, защото то е свързано единствено с наблюденията на членовете на съвета върху съществената промяна във финансовото управление на Сопот.
Изнесеното заседание бе открито от кмета на общината Деян Дойнов. Зам.-кметът Николай Новаков запозна членовете на съвета с принципа на „финансов реинженеринг“, който е бил приложен при управлението на общинските финанси. Той изтъкна, че общината трябва да се разглежда като бизнес структура, защото този подход е довел до стабилизирането на общината, превърнал се е в изход от тежкото наследство на предишното ръководство и е очертал възможности за качествена промяна в живота на сопотненци с възможности за развитие и социални придобивки. Според него при управление на бюджета няма място за политически пристрастия.
Членовете на съвета Юнал Тасим и Дора Андреева казаха, че Сопот е пример за България, защото изпълнението на бюджетите е проблем в целия свят.
На заседанието присъстваха и другите членове на съвета доц.д-р Григорий Вазов и Любомир Дацов, както и служители на общината.