Важно! В Община Сопот се забранява  използването на водата за селскостопански нужди

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов издаде заповед относно настъпването на летния сезон и започването на селскостопанските кампании, свързани с мелиоративни дейности.

В заповедта изрично е посочено, че водата трябва да бъде използвана само за питейно-битови нужди.

За неправомерното използване на водата за селскостопански нужди ще съблюдават кмета на Анево Николай Николов и отговорника на дейност "Озеленяване". В случай, че се наложи режимно подаване ще бъде изготвен график, а жителите ще бъдат уведомени.

При констатирани нередности ще бъдат уведомявани ръководствата на общината и ВиК Карлово.