Бяха заведени редица дела, които натовариха общината финансово с огромни "холивудски" адвокатски хонорари
Според предишния кмет на Сопот Веселин Личев, новото ръководство на общината е пропуснало редица възможности и е направило много грешки, за да реши проблема с изпълнителя на проекта за пречиствателната станция на града. Първата грешка е допусната още в началото на мандата през 2015-та със спирането и неглижирането на вече спечелените в съда дела показващи правотата на община Сопот. Още тогава сегашната управа не е поискала от Министерството сумите в пълен размер по тяхна вина, не е разплатила правомерно отпуснатите финални суми и е пропуснала възможността да приключи документално европроектите. След това не е подала наличните разходооправдателни документи за 907 хил./НАП/ и 58 000 лв./разплатени към изпълнители/ при приключване на европроекта към МОСВ. Личев твърди, че
абсолютно безотговорно и безхаберно са допуснали надвнасяне на необходимата сума от ВМЗ към ЧСИ при положение, че ВМЗ за всеки транш ги е уведомявал. Макар, че в средата на траншовете, една сума от април 2016. - 250 000 лв. е към общината, защо следващите са надвнесени. Четвъртата грешка според предишния кмет е, че още тогава не са потърсили споразумение с изпълнителите и не са оспорили пред Административен съд отказа на Консорциума да признае тази сума като плащане по договора и да бъде приспаднато от задължението на общината при ЧСИ. Оспорването на отказа пред Административен Съд е без разходи за общината и 100% положителен резултат. Съществен пропуск на сегашното ръководството в лицето на кмета Дойнов и зам.кмета Новаков е, че са спрели разпределенията на сумите намиращи се по сметките на ЧСИ и в резултат на това ЧСИ не е разплатило сумите към изпълнителя и продължават да се начисляват наказателни лихви към общината. Паралелно с това са били заведени много и безсмислени дела срещу ЧСИ и изпълнителите. Едни губят, едното печелят. От делата нищо не се променя и така нанасят щета на общината с огромните „холивудски“ адвокатски хонорари и продължаването на начисляването на лихви, категоричен е Личев. Според него.
тандема едва сега се усеща, че са загубили много ценно време и огромен финансов ресурс на общината в ненужни дела с големи адвокатски хонорари и затова 2,5 години по-късно започват да търсят споразумения с изпълнителите, което ги връща отново в началото – ноември 2015-та. Личев посочва, че възниква въпроса защо тогава се водеха десетината безсмислени дела с огромните адвокатски хонорари и съдебни такси, които са реална щета за общината – близо 200 000 лева и лихви 280 000 лева. И всичко това, поради пълната некомпетентност на тандема. След 2,5 години общината постигна „ОГРОМЕН“ РЕЗУЛТАТ - връщане на ситуацията в първоначална точка – ноември 2015-та?