"Главният счетоводител на болницата в Сопот не е съгласувала публикацията си в социалните мрежи с мен. Но тя изрично посочва, че се разграничава от политическата си принадлежност и го прави като гражданин. За нас болницата и нейното опазване винаги са били сред приоритетите ни. Притеснени сме от писмото на управителя. За това чрез нашите народни представители зададохме въпроси до здравния министър. Все още нямаме отговор, но държавата прие мерки като каза, че болниците ще бъдат финансирани с 85 % от средномесечната си заработка", коментира лидерът на БСП в Сопот и зам-председател на Общинския съвет Станислав Стоенчев, в отговор на казаното от зам.-кмета на общината Николай Новаков.

Стоенчев посочи, че все още не я ясен механизма и колко средства ще бъдат дадени от държавата за болниците, но може да се окажат достатъчни за изплащане на необходимите трудови възнаграждения и осигуровки на медицинския персонал на лечебното заведение в Сопот.


"Ако бъде входирана докладна сме готови да я подкрепим, за да се вземе решение докато бъдат отпуснати средствата от държавата. Към момента няма насрочено заседание", каза още Стоенчев и съобщи, че БСП ще направи две предложения - да бъдат освободени от наем лицата, които ползват общинска собственост, но не работят заради извънредното положение и да не се плаща патентния данък за периода 14-31.03.20 и за второто тримесечие, ако извънредната обстановка бъде удължена.

Стоенчев каза, че към момента Общинския съвет не е запознат кои и колко хора включва Общинския кризисен щаб, какви мерки са предприети, какво е свършено, и какви средства са изразходвани заради извънредното положение.

Председателят на местния парламент Нели Пенева посочи, че на този етап няма какво да коментира, тъй като като Общинският съвет е колективен орган.

"Все още няма внесена докладна записка от кмета на община Сопот Деян Дойнов или от управителя на болницата д-р Стефан Анастасов. Но, ако такава бъде входирана, ние трябва да я разгледаме и ще може да изразим становище", каза председателят на Общинския съвет Нели Пенева.