За първи път професионалната гимназия в Сопот бе домакин на регионално състезание по професии, организирано от МОН за Южна България. В отборното класиране първото място спечели ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” Пловдив, на второ място бе отличена ПГ „Ген. Владимир Заимов” Сопот, а на трето ПГ по туризъм „Александър Паскалев” Хасково. От Сопот се класираха участниците: Иванка Стоянова Трифонова – хлебар-сладкар от ХІІЕ клас. Тя бе наградена със златен медал и право за участие в националното състезание. Бистра Бисерова Кичукова от ХІІБ клас се класира на ІІ ро място в най-многобройната категория „Готвач”. Право на участие в националното състезание по професии получиха и учениците Валерия Младенова Димитрова от ХІБ клас,сервитьор и Любослав Маринов Лучев от ХІД клас, барман. На първо място в професията за "Най добър млад готвач" бе отличен Венелин Цветков от Бургас, за "Най-добър млад сервитьор" - Мария Тенева от Стара Загора, за "Най-добър млад барман" - Явор Николов от Пловдив. "Най-добър млад хлебар - сладкар" на регионалното състезание стана Иванка Трифонова от Сопот. На 23 април тази година възпитаниците на Заимов ще вземат участие в националното състезание, което ще се проведе в Пловдив. За KarlovoPress.com директорката на училището Катя Адърска каза, че развитието на професионалната гимназия в областта на туризма не е пречка за развитието и на другите професии и специалности. В момента шестте машинни инженери от ПГ „Ген. Вл. Заимов” подготвяли учебни програми, необходими за следващата учебна година за паралелката със специалност „Машинен техник”, в които ще бъдат заложени конкретни теми, свързани с производството във „ВМЗ” и СКФ. По този начин ремонтираното по Оперативна програма за регионално развитие училище и общежитие ще се работи професионално и интензивно за подготовка на ученици в 4-те професионални направления, в които има най-голямо търсене на пазара на труда: Обществено хранене и туризъм, Машиностроене, Информатика и компютърна техника и Икономика.