Общинските съветници ще вземат решение относно завишаване броя на децата в групите в детските градини. Докладната записка е от трите директори на детски градини в Сопот.

"От новата 2020/2021-ва година ще има групи със завишен брой деца до 28. Приоритетно това са групите за задължителна предучилищна подготовка, включително и четиригодишните деца. В градините има подадени заявление на деца, чиито родители са с настоящ адрес извън община Сопот, предимно работещи във ВМЗ", се посочва в мотивите на директорите. За така предложения проект за решение не се изисква допълнително финансиране от бюджета на общината, а само да бъде прието така предложеното завишение на групите.

Част от проекта за дневен ред на предстоящата сесия е и докладна записка от кмета на общината Деян Дойнов относно поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на вече съществуващ дълг.

Председателят на местния парламент Нели Пенева ще докладва за удостояване на Петър Манджуков със званието "Почетен гражданин на град Сопот".