Пловдивският митрополит бе удостоен със званието почетен гражданин на Сопот Пловдивският митрополит Николай бе удостоен със званието почетен гражданин на Сопот за особено големи заслуги. Това стана на редовно заседание на общинския съвет по предложение на кмета на общината Деян Дойнов. Сред мотивите на местния градоначалник за удостояване с високото отличие са оказаната активна подкрепа за изграждане на храма "Св. Архангел Михаил" в Анево, съдействие, подкрепа и поддържане с учебни помагала и финансово стимулиране на преподавателите в неделното училище, което се посещава от 20 деца. На трето място в своите мотиви, Дойнов бе посочил активното участие на пловдивския митрополит в духовния живот на общината чрез отслужване на архиерейски литургии и не на последено място - личните действия за религиозна толерантност. Предложението на кмета бе прието след таен вот. Комисията по избора в състав Васка Георгиева, Евгени Димов, с председател Катя Адърска подготвиха и проведоха процедурата. От присъстващите 15 общински съветници - 14 гласуваха със "за" и един с "въздържал се".