ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ”
гр. СОПОТ -
ЕДИНСТВЕНОТО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ,
ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА IV-ТА СТЕПЕН (КОЛЕЖАНСКА) ПО
- ПРОФЕСИЯ: МАШИНЕН ТЕХНИК,
- СПЕЦИАЛНОСТ: СПЕЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО (производство на ВЪОРЪЖЕНИЕ И БОЕПРИПАСИ).
- КУРСЪТ Е ДВУГОДИШЕН.
- БЕЗПЛАТЕН ЗА КУРСИСТИТЕ.
- ПРИЕМАТ СЕ КУРСИСТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, като се осигурява ОБЩЕЖИТИЕ и СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.
- Осигурява се РАБОТА по време на обучението и след успешно завършване.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са навършили 16 години
2. Да имат ДИПЛОМА за СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
3. Да представят медицинско свидетелство за обучение в професионална гимназия
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО (в библиотеката) ИЛИ С ПИСМО ДО КАНЦЕЛАРИЯТА!
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ на тел. номера:
03134/8330
0887 359689
0893 542174