Откриха два нови цеха на площадка Иганово На площадка Иганово към ВМЗ Сопот бяха открити обновени и модернизирани производствени мощности днес. С откриването на двата нови цеха производствения потенциал на предприятието ще се повиши с не по-малко от 50 %. Новите цехове започнаха да работят малко повече от година след първия взрив в склад за реактивни снаряди. По време на откриването икономическия министър Божидар Лукарски посочи, че обновяването е важно за завода, защото бележи нов етап в развитието на производството, свързан с въвеждане на по-високи стандарти за качество и безопасност на работа:
Божидар Лукарски,министър на икономиката: Докато тук условията на труд до преди две години бяха доста спартански, крайно време и ние да почнем да инвестираме в нашия трудов персонал и в работниците, не само с повече социални придобивки, а и с по-добри условия на труд".
Като проблем обаче пред ръководството и принципала на оръжейния завод се очертава недостига на висококвалифицирани кадри. В момента във ВМЗ работят 3600 човека. До края на годината е необходим да бъдат назначени още 500:
инж. Иван Гецов, изп.директор на ВМЗ Сопот: "Вече имаме подписани договори със средни и висши учебни заведения които да подготвят кадри за наши нужди, които ние вече след тяхното завършване ще ги профилираме според нашите нужди".
Директорът на завода каза, че условията за безопасност на работното място отговарят на всички съвременни изисквания. Цеховете разполагат с автоматизирана система за пожароизвестяване, външно и вътрешно видеонаблюдение. ВМЗ има осигурени поръчки до 2018-та година. Основните пазари на завода са Близкия изток, Индия, Северна Африка и бивши социалистически държави.