След дълги месеци усърдна работа община Сопот успя да защити своя интерес в съдебно дело, което Министерство на околната среда и водите заведе по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщи зам-кметът на Сопот Николай Новаков. Той припомни, че делото се водеше заради наложени финансови корекции на управляващия орган във връзка с изпълнението на проект „Комплексно почистване на водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство и пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори”. Договорът за изпълнение между община Сопот и Оперативна програма „Околна среда и водите 2007 – 2013 г.“ е сключен на 12.01.2009 г.


" След дълги съдебни битки и разглеждане на казуса на последна инстанция Върховният административен съд на Република България постанови, че община Сопот не дължи сумите по наложените финансови корекции, а МОСВ трябва да заплати на община Сопот сумата от 9930, 13 лв. разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Зад този безспорен успех и усилен труд стоят усилията на адвокат Германов, ангажиран с делото от името на община Сопот, Калина Чилингирова, ръководител на отдел "Икономическо развитие и планиране" и Йордан Кънчев, главен юрисконсулт. Какво стои зад това решение", каза Новаков. Той коментира и какви са ползите и вредите за общината.

Често се говори за проектите по оперативни програми като за спасителен пояс за малките общини в България. Но зле свършената работа по такива проекти, некоректната отчетност и злоупотребите могат да оставят наследство, което да доведе всяка община до фалит. Какви подводни камъни предстои да спънат развитието на община Сопот и какви лични интереси стоят зад това – вижте в
интервюто на Николай Новаков.