Пловдивският апелативен съд отхвърли финансовите претенции на частна фирма за усилване на земен насип на язовир „Мурла", съобщиха от Община Сопот.

Пловдивският апелативен съд е излязъл с решение на втора инстанция по дело на частна фирма срещу Община Сопот, което се води на основание договор от 17.02.2015 г. за извършване на аварийно възстановителни ремонтни работи, с предмет „Възстановяване на енергогасителя на язовир „Мурла".

Документът е бил подписан от Веселин Личев в качеството му на кмет на Община Сопот към онзи момент. Между страните са разменени допълнителни документи, които не касаят изпълнението на договора, но предполагат допълнителни възнаграждения. След неуспешни преговори казусът е бил поставен в съда, а частната фирма е настоявала за заплащане на сумата от 103 618.80 лв. (с включен ДДС), представляваща стойността на извършени допълнителни СМР.

" Община Сопот защити правния и финансов интерес на гражданите. Сумата, за която частната фирма се опита да осъди Общината, се равнява на едногодишните такси за детските градини на територията на Общината. Според решението на Пловдивския апелативен съд на частната фирма трябва да се заплати сумата от 1800 лева - деловодни разноски за въззивното производство. Решението е неокончателно и може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страната при условията на чл. 280 и сл. от ГПК", обясни зам.-кметът на Сопот Николай Новаков.