Община Сопот забранява масовите изяви

Община Сопот също взе важни мерки в борбата с ограничение на разпространението на коронавируса. Масовите мероприятия се забраняват, спортните трябва да се провеждат без публика. Вижте цялата заповед: