С „Патронажна грижа +“ ще се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 години, които нямат възможност да се обслужват, на хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19, съобщиха от пресцентъра на Община Сопот.

Средствата са безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент Министерство на труда и социалната политика.

Проектът ще предостави възможност за предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Те могат да получат услуги на база индивидуалните им потребности и при предварително изготвен график. Патронажната грижа включва комплекс от услуги като помощ в дома, медицински услуги, психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

По новата процедура се създават възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. При изпълнение на проекта могат да бъдат включени дейности, свързани с дезинфекция на сгради, тестване на персонал и потребители, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонал за извънреден труд и други.