Община Сопот обсъжда с гражданите поемането на дългосрочен дълг за болницата в града

Поради извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и затрудненото събиране на данъчни и неданъчни приходи от община Сопот, общината бе принудена да поеме краткосрочен общински дълг в размер на 400 000 лв. с цел попълване на собствените си средства и предоставяне на капиталов трансфер на Многопрофилната болница за продължително лечение „Иван Раев“ ЕООД – Сопот, пише в своето предложение до Общинския съвет кметът на общината Деян Дойнов. В него той е посочил, че процесът по възстановяването на икономиката продължава да се забавя, а повечето сектори са изправени пред още по-големи затруднения. Наскоро Европейската комисия е публикувала своята лятна икономическа прогноза, която чертае още по-песимистична картина за предстоящата дълбочина на срива в икономиката. Според прогнозата, БВП в страните по света извън ЕС ще се свие на годишна база с 3,9 % в реално отражение през 2020 г., докато в пролетния доклад оценката за спада сочеше 2,9%. Очакването за спад на БВП в еврозоната е ревизирано от 7,7% на 8,7%, а за целия ЕС – от 7,4 % до 8,3 %.

"Още по-мрачна е прогнозата за глобалната икономика на международния валутен фонд – спад на БВП в световната икономика с 4,9%, а в еврозоната – с 10, 2%.

Прогнозата за България възлиза на спад от 7,2 % за 2020 г. Основни фактори, които влияят негативно на икономическия растеж в страната ни са ограниченията за пътуване, водещи до замразяване на туризма и постоянно намаляващите външни поръчки за експортно-ориентираните фирми.

Прогнозата трябва да се приема с доза условност, защото е базирана на допускане, че пикът на епидемията в Европа е преминал, a в глобален план обстановката няма да се влошава. Очаква се ограничителните мерки постепенно да отпаднат, а мерките в публичния сектор (монетарни и фискални) за смекчаване на ефекта от кризата да се задействат. Най-дълго време ще продължи да действа нагласата на хората към физическо дистанциране, което неизменно оказва влияние върху много широк кръг услуги.

Според прогнозата на Европейската комисия неблагоприятните последици, съпътстващи преструктурирането на икономиката тепърва ще се проявяват. Връщането на децата в учебните заведения и на работещите от лятна ваканция е ключов период за повечето фирми да преразгледат бюджетите си и да намалят броя на своите служители. В резултат на пандемията бяха унищожени близо половината от работните места, създадени от предходната рецесия насам. Програмите на европейските правителства, които успяха да запазят една трета от работещите в Европа ще бъдат прекратени. Фирмите трябва да намалят своите разходи, за да компенсират ниските (зapaди пaндeмиятa) приходи. Независимо от значителното финансово подпомагане за пазара на труда, предстои нов удар. Според водещите световни ĸoмпaнии имeннo ceгa мoмeнтът e нaй-пoдxoдящ зa плaниpaнoтo oтдaвнa cъĸpaщaвaнe нa дeйнocти и paзxoди. След първите месеци на подкрепа, все по-логично изглежда да бъдат освободени хората от сектори и предприятия, които нямат перспектива за възстановяване", пише в предложението на общинският кмет.

По думите му, за да се осигури балансираното разпределение на ресурсите на община Сопот и да се избегне влиянието на задълбочаващата се криза върху функционирането на общинските дейности, е необходимо краткосрочният дълг в размер на 400 000 лв. да бъде конвертиран в дългосрочен. Предпочитането на дългосрочен дълг изглажда лихвените плащания при кризи и спомага за овладяване на касов разрив в общинския бюджет.

За да се минимизира влиянието на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината, се предлага срокът за неговото погасяване да бъде 60 месеца с цел месечната вноска по дълга да е не по-висока от 7 000 лв.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16-ти октомври от 17.15 часа на площада в Сопот.