В сайта на община Сопот вече бе публикуван Доклад относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021-ва година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

В поканата до гражданите, кметът е посочил, че тяхното мнение е важно и разчитат на гражданите при взимане на всяко решение в общината.

"Изразеното мнение на всеки гражданин не е „глас в пустиня“, а становище, което ние взимаме предвид при дискусиите, които провеждаме в общинската администрация и в Общинския съвет.

Бъдещето на града е във Вашите ръце и ние се надяваме да използвате това Ваше право не само по време на избори. Стремим се да водим прозрачно и диалогично управление", е посочил кметът на общината Деян Дойнов в поканата.

Публичната среща по темата ще се проведе на 01.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов". Всеки може да участва в дискусията.

" Очакваме Ви! Най-добре можем да защитим позицията на гражданите, когато знаем какво е най-доброто решение за тях", е посочил още общинският градоначалник.

Освен това от ръководството на общината напомнят, че може да изразите ммнение по един от следните начини- чрез подаване на писмено становище в свободен текст, което да внесете в деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1 или чрез подаване на писмено становище по електронен път на e-mail адрес: [email protected]

С доклада и приложенията към него можете да се запознаете тук: