Община Сопот кани гражданите, юридическите лица и лидерите на политическите партии на обсъждане промяна в План – сметката за дейност „Чистота“ за 2023 година, както и промяна на Наредбата за размера на местни данъци и такси в Общината за следващата година, съобщи ръководството.
"С оглед ситуацията с приемането на държавния бюджет за 2023 г., все някога ще се наложи да се изготви и бюджет на Община Сопот. Приходите и разходите в бюджета на общината пряко и косвено влияят на всички нас. Предлагаме заедно да формираме приходната част, за да може по-лесно да изградите мнение по разходната част. По всички въпроси общинска администрация Сопот винаги се вслушва във Вашето мнение, което е важно при формирането на управленските решения. Надяваме се, че и този път ще вземете активно участие. Ще се радваме всички лидери на политически организации също да изразят своите мнения и предложения, така че жителите на община Сопот да оценят по достойнство техните компетенции", е посочено в прессъобщението на Община Сопот до медиите.