Кметът на община Сопот Деян Дойнов иска от Районна прокуратура Карлово разрешение за достъп до имота на ул. Тана Павлова № 5 в града, за да може да започне почистване на отпадъците, които са натрупани в двора на къщата. Искането е с оглед защита на обществения интерес и избягване на вредоносни последици с цел да бъдат изследвани множеството предмети и/или вещества, натрупани в имота, които възпрепятстват достъпа до него и го замърсяват, и с оглед установяването на отпадъци, съответно тяхното натоварване, извозване и депониране.
От общината изпратиха писмо и до директора на РИОСВ Пловдив, с което настояват след като бъдат определени дата и час от прокуратурата за посочените дейности, да присъстват експерти от екоинспекцията, за да определят кои предмети и/или вещества представляват отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.