Председателят на местния парламент свиква извънредна сесия
На извънредно заседание утре, кметът на общината Деян Дойнов иска общинския съвет да го упълномощи да предложи на консорциума " ГСМ Пауър Инженеринг", който изгради пречиствателната станция на града, да сключи споразумение за уреждане на отношенията по изпълнителното дело №20137580401726 /1726/2013/ по описа на ЧСИ Мариана Обретенова №758. В своята докладна записка Дойнов описва фактическата и правна обстановка към момента и посочва, че, ако не се пристъпи към споразумение може да настъпят много неблагоприятни последствия за общината като образуване на нови дела срещу нея, което цитирам означава : "нови запори, нови лихви, нови такси и разноски. Не е ясен и изходът на евентуалните бъдещи дела, тъй като не съществува понятието "сигурност" в съдебната система, не е ясно какви ще са ползите за общината. През периода на съдебни битки общината ще прави нови разходи, няма да може да разполага със средства, което би затруднило функционирането на редица направления - инфраструктура, чистота, детски градини и.т.н". От проекта на споразумението става видно, че задълженията на общината към консорциума към 10.05.2018-та са малко над 1 млн.лева, а събраната сума към същата дата по сметката на ЧСИ е 1 583 408 лева. Ако споразумението бъде подписано общината се задължава да вдигне запора върху сметките на ЧСИ и да й бъде удържана сумата от 155 000 лева съгласно удостоверение № 7892/10.05.2018. В споразумението се посочва още, че страните се съгласяват община Сопот да направи отказ по иска като бъде прекратено по взаимно съгласие гражданско дело заведено миналата година и консорциума се задължава да не търси разноските по делото от общината.