1. Производственият процес в държавното дружество не е преустановен, тъй като в региона, в радиус от 100 км, няма установен
случай на Ковид-19. Няма официална забрана за спиране на работата.

2. В предприятието са въведени всички необходими мерки, както и нови правила в обем от 8 страници, с които са запознати
Министерството на икономиката и Държавната консолидационна компания. Правилата са раздадени на целия персонал, следи се
стриктно за тяхното изпълнение.

3. Всички работници и служители имат защитни маски и ръкавици, инструктирани са за всяка своя стъпка в рамките на
работния ден. В дружеството има постоянен медицински персонал, това е част от изискванията за работа в тази сфера.

4. Автобусите, които извозват работниците и служителите до и от предприятието, се третират с необходимите дезинфектанти.

5. Моделите на маски, ръкавици и защитни облекла, които ВМЗ - Пеппер Модна Индустрия ООД ще започне да произвежда, в
момента се сертифицират от БАН. 16.03.2020 г.
Сопот