ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА ГЪРДЕВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ НАРПК "НАРКООП " ГР.СОПОТ При вчерашното ми изявление по случая за закупено мляко от наш магазин все още не бях подробно запозната по случая.Направих последваща проверка в обекта и установих,че млякото е доставено в срок на годност. Пропускът е наш,ръководството предприе необходимите мерки за недопускане на такива случаи във всички наши обекти и ще потърси персонална отговорност от виновното лице.
С уважение : Лалка Гърдева