Причината да бъде спряна субсидията е, че финансовото министерство започна да си връща предоставеният временен безлихвен заем в размер на 620 788 лева, който общината е ползвала за реализирането на проекта за подмяна на водопреносната мрежа на града. Останалите суми по дължимия заем към финансовото министерство ще продължат да бъдат прихващани от 1-ви януари следващата година. В писмо до БНТ от министерството на финансите посочиха, че кметът на общината е имал възможността за погасяване на отпуснатия заем до края на бюджетната 2015 -та година, но не са били предприети действия за възстановяване на авансовото финансиране по проекта и от 20 октомври тази година общината е била уведомена, че ще започне прихващането по дължимия заем. В опит да реши проблема кметът на Сопот организира обществено обсъждане за това дали да бъде теглен нов заем в същия размер.
По време на обсъждането стана ясно, че дълговете на общината към държавата към днешна дата са в размер на 7 млн.лева:
Николай Новаков - зам.кмет на Сопот: "Дължим по този заем 620 хиляди лева, 2млн.и 400 хиляди лева и имаме около 4 млн.лева корекции по проектите, но имаме за това съгласно подадено от бюджета за държавата 80 на сто корекция на големия заем, да не забравяме, че ние наследихме 11 700 000 задължения...."
Заместник -кметът на Сопот заяви, че заради повишаване на таксите за депониране на битовите отпадъци и други екотакси ръководството на общината обмисля повторно вдигане на местните данъци:
Николай Новаков: "Тя е за юридическите лица съвсем малко на автобусите и на сградния фонд и данък недвижими имоти. С колко е това малко? - мисля, че с около 0,5 на сто".
Кметът на Сопот посочи, че единственият начин, за да продължи нормалното функциониране на всички дейности в общината, е да бъде изтеглен заем. В противен случай ще възникнат много проблеми за общинските институции и учреждения:
Деян Дойнов - кмет на община Сопот: "Просто не искам да си го представям, по простата причина, че ще бъде много страшно, ще лишиме работниците отдел чистота в община Сопот от заплати, ще лишиме детските градини от възнаграждения, пенсионерските клубове, клуба на инвалида...."
Ръководителите на общинските учреждения одобриха предложението да бъде изтеглен новия заем:
Иванка Врачева - директор на общинската организация на инвалидите: "Ако не е подкрепата на общината ние не можем да съществуваме, най-напред тока няма да ни платят и ще стоим на студено, водата няма да ни платят..."
Борислава Нанкина - ВРИД директор на къща музей Иван Вазов: "Разбира се, че съм притеснена, голяма част от дейностите са финансирани от тази местна субсидия, имаме също трима човека, които получават заплатите си от местната субсидия...."
Предложението за тегленето на дългосрочен лихвен заем от фонд ФЛАГ предстои да бъде разгледано и гласувано на сесия на общинския съвет.