Управата на общината е внесла в Общинския съвет докладна записка, с която предстои да иска одобрението на местния парламент за отпускане на безлихвен заем в размер на 100 хиляди лева за болницата в града. В проекта за решение се посочва, че с 49 070 лева ще се изплати данък сгради до края на 2017-та, с 30 930 лева - ТБО, а със сумата от 20 000 лева ще бъдат изплатени други задължения. Тази докладна обаче придстои да бъде включена в дневен ред на следващи заседания на местния парламент. В дневния ред за извънредното заседание на 17-ти октомври,
местният парламент предстои да освободи общинския съветник Тодор Караколев като член и председател на ПК "Административно правни въпроси, ред и сигурност, развитие на местното самоуправление". Тодор Караколев е депозирал оставката си и според правилника на местния парламент освобождаването му не се обсъжда и гласува. На негово място ще бъде избран друг общински съветник.