В най-голямото дружество за производство на боеприпаси у нас и на Балканите е в ход проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съобщиха от предприятието. В качеството си на бенефициент ВМЗ изпълнява проекта „Иновативна технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо гориво, посредством дигитални двойници (digital twins) чрез методите на виртуалното инженерство с дигитални двойници (Virtual Engineering with Digital Twins)”. Партньор на ВМЗ - Сопот е Пловдивският филиал на Техническия университет - София. Общата стойност на проекта, който ще бъде финализиран в края на май 2020 година, е 952 359.80 лева. От тях 526 178.78 лева са европейски средства и 92 855.08 са национално съфинансиране. Изпълнителният директор на завода инж. Иван Гецов посочи, че това е първия европейски проект на ВМЗ, който ще позволи да се разработят софтуерни продукти, необходими за стимулиране на определени производствени процеси и за пълна оценка на стадий „Проектиране на бъдещо изделие”. "Ако нямаме необходимия софтуер, то за внедряването на нов продукт биха били необходими множество допълнителни изпитания, свързани с голямо капиталовложение, загуба на време, средства и човешки труд", обясни Гецов.
За последните три-четири години са вложени 100 милиона лева в инвестиции. През този период ВМЗ изплати стари задължения на стойност 180 милиона лева. В напреднала фаза е обновлението на площадка „Иганово”. Реновирането на цеховете вече е изпълнено на 80 процента. При приключването на дейностите там те ще отговорят на 100 процента на условията за труд и безопасност. Подобренията там продължават, а средствата, които се влагат за това, са изцяло собствени на дружеството. Директорът на оръжейницата каза, че към настоящия момент състоянието на ВМЗ е стабилно, въпреки че обемът на работата не е такъв, какъвто е бил през 2016-а и 2017-та година. Според Гецов това не затруднява дружеството да се справя и да се развива.